Kỳ QSMT: 0041, Ngày QSMT: 23/05/2019
Số xổ
Comp.
Reimb.

11

14

16

18

39

41

43

07

Jackpot
€3,500,000
Số trùng khớp Số người chiến thắng Giải thưởng cho người chiến thắng Quỹ thưởng
Trùng 6 số + Reintegro 0 €3,500,000.00 €0.00
Trùng 6 số 0 €0.00 €0.00
Trùng 5 số + Comp. 2 €121,237.57 €242,475.14
Trùng 5 số 158 €3,325.08 €525,362.64
Trùng 4 số 9,789 €86.70 €848,706.30
Trùng 3 số 187,982 €8.00 €1,503,856.00
Reintegro 1,300,640 €1.00 €1,300,640.00
Tổng cộng 1,498,571 €4,421,040.08